Vilkår og betingelser

Gældende fra 1/5-2021 

Dette dokument angiver de generelle vilkår og betingelser (i det følgende benævnt  Vilkår og betingelser), der er gældende for køb af varer, som du (“kunden” eller “du”) køber hos Essity Denmark A/S (virksomheden” eller “vi” eller “os”). Kunderne og Virksomheden benævnes også hver for sig som “part” eller samlet som “parter”.

Disse vilkår og betingelser gælder for ethvert salg af Essity produkter via vores hjemmeside shop.libresse.dk (“Siden”) og navnlig for ethvert salg af Libresse produkter i Danmark.  

Inden du køber nogen produkter, anbefaler vi, at du læser og forstår disse Vilkår og betingelser, Juridiske oplysningerReturpolitik og CookiepolitikVi gør opmærksom på, at salget af varerne er forbeholdt voksne over 18 år. Ved brug af Siden og/eller ved afgivelse af en ordre, accepterer du disse Vilkår og betingelser og garanterer, at du er fyldt 18 år.  

Artikel 1 - Betingelser 

Disse Vilkår og betingelser har til formål at definere parternes rettigheder og forpligtelser ved online salg af varer, der tilbydes af Virksomheden til Kunderne. 

Virksomheden kan når som helst opdatere eller ændre gældende Vilkår og betingelser. Den nye version vil gælde ved alle ordrer, der er afgivet, efter de nye Vilkår og betingelser er trådt i kraft på Siden. 

Ved Kunde, mener vi enhver, der foretager et køb på Siden og som ønsker produkter leveret inden for Danmark. 

Kunden godkender og accepterer uden forbehold disse Vilkår og betingelser inden køb af et produkt. Ingen af de generelle eller specifikke betingelser, der er omfattet af dokumenterder er sendt eller leveret til kunden, skal anses for at være en del af de gældende Vilkår og betingelser uden Virksomhedens udtrykkelige, skriftlige samtykke.
Virksomheden forbeholder sig retten til efter eget skøn til enhver tid at ændre Vilkår og betingelser for Siden. 

Artikel 2 - Aftaledokumenter  

Ved bestilling af produkter og dermed accept af disse Vilkår og betingelser er der indgået en aftale mellem Parterne (“Aftalen”), som indeholder følgende aftaledokumenter, der nævnes i prioriteret rækkefølge: 

 1. Den elektroniske online bestillingsformular,
   
 2. De gældende Vilkår og betingelser (herunder den gældende Returpolitik). 

De Vilkår og betingelser og den Returpolitik, der er gældende for din ordre, er den version, der er tilgængelig på siden på det tidspunkt, hvor du afgiver diordre. Når du har afgivet diordre, vil de gældende Vilkår og betingelser og Returpolitikken også være vedlagt kvitteringen for modtagelse, som er omtalt i artikel 5. Bemærk, at det er den seneste version af disse Vilkår og betingelser og Returpolitik, som er tilgængelig på Sidenda disse bliver opdateret eller ændret, og Virksomheden anbefaler, at du gemmer den version af Vilkår og betingelser og Returpolitik, der er gældende for din ordre.  

Ved uoverensstemmelser mellem bestemmelserne, der er indeholdt i de forskellige dokumenter, er det bestemmelserne i de dokumenter, der har forrang, der skal gælde.  

Artikel 3 - Identifikation af Virksomheden og kontaktinformation 

Se information om Essity herunder: 

 • Virksomhedenes fulde navnEssity Denmark A/S 
  RegistreringsnummerDK20638613 
  Adresse: Gydevang 33, 3450 Allerød 
 • Har du generelle forespørgsler, kan du sende dem til: query@essity.com 
 • Har du forespørgsler til Kundeservice, kan du sende dem til: support@shop.libresse.dk

Artikel 4 – Ikrafttæden og Aftalens løbetid 

Aftalen mellem parterne træder i kraft når Kunden færdiggør sin ordre på Siden. Aftalen forbliver gyldig i den periode, der er nødvendig for at levere de købte produkter, og indtil alle garantier er bortfaldet. 

Artikel 5 – Ordren 

Registrering og validering af ordren: 

Kunden afgiver sin ordre direkte online. Så snart indkøbskurven er godkendt, skal Kunden acceptere Vilkårene og betingelserne (herunder den gældende Returpolitik), angive de ønskede oplysninger i den elektroniske online bestillingsformularherunder, men ikke begrænset til, [navn, e-mail, adresse, leveringsadresse og valgt leveringsmetode]) og til sidst validere betalingsbetingelserne. Dette sidste skridt formaliserer aftaleindgåelsen mellem Virksomheden og Kunden 

Afgivelse af en ordre betyder, at du har accepteret priserne og beskrivelserne af de produkter, der sælges.Tvister og påstande om disse forhold skal fremsættes i forbindelse med de diskussioner, der måtte opstå som følge af nødvendigheden af ​​ udveksling af produkterne og er begrænset til de garantier, der er defineret i det følgende.  

Virksomheden bekræfter modtagelse af ordren ved at sende en e-mail til den e-mailadresse, der er angivet i den elektroniske online bestillingsformular, så snart ordren er bekræftet. 

I nogle tilfælde, især i tilfælde af manglende betaling, forkert adresse eller andre problemer, der opstår i forbindelse med Kundens ordre [eller konto], har Virksomheden ret til at ændre eller annullere ordren. Hvis Virksomheden af ​​en eller anden grund ikke er i stand til at sende din ordre, eller der opstår andre problemer, vil Virksomheden informere dig via e-mail hurtigst muligt.  

Artikel 6 – Elektronisk underskrift 

Den elektroniske aftale er bindende, når Kunderne afgiver ordren efter at have accepteret disse Vilkår og betingelser og vores Returpolitik. Virksomheden forbeholder sig dog alle rettigheder tilfælde af potentielt forkerte priser eller udsolgte produkter. 

Artikel 7 – Bevis for transaktion 

De computeroptegnelser, der opretholdes i virksomhedens it-systemer under rimeligt sikrede forhold, anses som beviser for kommunikation, ordrer og betalinger mellem Parterne. 

Arkiveringen af ​​ordrer og fakturaer sker på pålidelige og varige medier med henblik på at udgøre et ægte bevis for transaktionen. 

Artikel 8 – Information om Produkterne 

Virksomheden tilbyder produkter til salg på Siden og informerer Kunden om deres funktioner i overensstemmelse med gældende love og regler, under den forudsætning, at Kunden skal informeres om produkternes væsentlige funktioner, før de køber dem. 

Produkter og kampagner, der udbydes af virksomheden, er gyldige, så længe lager haves. 

Produkternes visuelle fremtræden er kun til illustrative formål. Dit produkts udformning kan variere lidt fra disse billeder. 

Det faktum, at produkter udbydes på Siden og på et givent tidspunkt, betyder ikke og indebærer ikke nogen garanti for, at disse produkter altid er tilgængeligeVirksomheden tager forbehold for, at produkter kan være udsolgt, selvom Kundens ordre er blevet behandletHvis det bestilte produkt ikke er tilgængeligt, vil virksomheden kontakte Kunden for at finde en alternativ løsning. Afhængig af løsningen kan Virksomheden tilbagebetale kunden de allerede betalte beløb uden unødvendige forsinkelser og senest inden for 30 dage efter Kundens betaling. 

Artikel 9 – Priser 

Priserne på Siden er i danske kroner (DKK)og det er de priser, der fremgår af Siden på den dato, hvor Kunden afgiver ordren, som er gældende.Priser angivet på Siden er eksklusive forsendelsesgebyrerFor at undgå tvivl faktureres forsendelsesomkostningerne ved afslutningen af ​​ordreprocessen, og omkostningernes størrelse vil blive angivet, inden du når til ordrevalideringen.  

 • Priser er inkl. moms (moms gældende i Danmark på datoen for ordren). 
 • Enhver ændring i momsbeløbet rapporteres automatisk sammen med den endelige pris, der skal betales. 
 • Betalingen har virkning fra ordredatoen. Delvise forskudsbetalinger accepteres ikke. 

Artikel 10 – Betalingsmetoder 

På Siden kan Kunden betale for sin ordre ved at bruge: Visa, Mastercard og American Express —Apple Pay og Google pay kan også anvendes. 

Kunden garanterer Virksomheden, at han har alle de nødvendige autorisationer til at kunne bruge den valgte betalingsmetode. Virksomheden kan suspendere enhver ordre eller levering i tilfælde af at kreditkortudbydere afviser at give betalingsautorisation.  

Virksomheden kan også nægte at levere et produkt eller honorere en ordre, som en Kunde har afgivet, hvis Kunden ikke har betalt det fulde beløb for en tidligere ordre eller har en verserende betalingstvist.  

Artikle 11 – Leveringsbetingelser 

Produkterne leveres på den leveringsadresse, der er nævnt af Kunden på den elektroniske online bestillingsformular. Virksomheden leverer de produkter, der er bestilt fra Siden i Danmark, inden for de leveringsdatoer, der gælder på bestillingstidspunktet, og inden for rammerne af Virksomhedens tilgængelige lagre.   

De nævnte leveringsdatoer er kun vejledende og gives i god tro. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser uden for vores kontrol. Hvis levering af produkterne til dig er forsinket på grund af en begivenhed uden for vores kontrol (f.eks. på grund af forsinkelser hos  post / kurér, eller på grund af logistik eller dårligt vejr), giver vi dig besked så hurtigt som muligtHvis der er risiko for væsentlig forsinkelse, kan du kontakte os for at annullere din ordre via en e-mail til support@shop.libresse.dk

Artikel 12 – Forsendelsesfejl og Produktkontrol 

Sendte produkter skal inspiceres af Kunden ved ankomsten, og eventuelle beskadigede eller manglende varer skal meddeles skriftligt og detaljeret af Kunden til Virksomheden hurtigst muligt. 

Se vores Returpolitik vedrørende dine rettigheder til at returnere / modtage refusion, hvis du har modtaget et forkert eller et defekt produkt. Ved at acceptere vilkårene og betingelserne, accepterer du også vores Returpolitik 

Artikel 13 - Fortrydelsesret 

Se vores Returpolitik for at læse mere om din fortrydelsesret. Ved at acceptere vilkårene accepterer du også returpolitikken. 

Artikel 14 - Databeskyttelse 

Virksomheden indsamler personlige data for at forberede og følge op på din ordre. Det juridiske grundlag for denne samling er udøvelsen af ​​kontrakten. Alle data indsamles, opbevares og bruges i overensstemmelse med EU's generelle forordning om databeskyttelse, således som den er inkorporeret dansk lovgivning.  

Kunder opfordres til at læse vores Privatlivspolitik for at få al information relateret til dette emne. Ved at acceptere vilkårene, accepterer du også Privatlivspolitikken. Virksomheden forpligter sig til at træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de personoplysninger, som den behandler. 

Kunden gøres opmærksom på, at deres data primært lagres i Irland og overføres uden for EØS. 

Artikel 15 – Force Majeure 

Ingen af ​​parterne er i strid med denne aftale eller på anden måde ansvarlig over for den anden på grund af forsinkelse i udførelsen eller manglende opfyldelse af nogen af ​​sine forpligtelser på grund af en force majeure-begivenhed (som defineret nedenfor)En force majeure-begivenhed giver os ret til at udsætte opfyldelsen af ​​leveringen uden at være forpligtet til at betale erstatning til dig. 

Hvis en af ​​parterne er berørt af en Force Majeure-begivenhed i henhold til denne Aftale, skal denne Part straks skriftligt underrette den anden Part om de forhold, der udgør Force Majeure-begivenheden, og skal holde den anden Part fuldt underrettet om deres fortsættelse og om enhver relevant ændring af omstændigheder, mens en sådan Force Majeure-begivenhed fortsætter.  

Den Part, der er berørt af en Force Majeure-begivenhed, skal tage alle rimelige skridt til at minimere virkningen af ​​Force Majeure-begivenheden på opfyldelsen af ​​sine forpligtelser i henhold til denne Aftale. 

Hvis Force Majeure-begivenheden fortsætter i en periode på 30 dage, kan en af ​​parterne opsige aftalen ved at give den anden part skriftlig meddelelse. Derefter vil virksomheden tilbagebetale det betalte beløb inden for 30 dage efter en sådan skriftlig meddelelse. 

En "force majeure-begivenhed" betyder en begivenhed, der ligger uden for en Parts og / eller dens tilknyttede selskabers rimelige kontrol, og som efter sin art ikke kunne have været forudset, eller, hvis den kunne have været forudset, var uundgåelig (ved brug af kommercielt rimelige bestræbelser) herunder men ikke begrænset til embargoer, regeringsrestriktioner, krige, krigslignende handlinger, optøjer, oprør, revolutioner, lockout, strejke (undtagen strejke begrænset til leverandørens arbejdsstyrke), pandemier, epidemier, brande og oversvømmelser, jordskælv og andre handlingersom ingen er herre over. 

Artikel 16 – Vilkårenes Uafhængighed 

Hvis en eller flere af de nuværende bestemmelser er eller på et hvilket som helst tidspunkt bliver ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal de i det omfang anses for ikke at udgøre en del af denne aftale, men Aftalen og alle dens øvrige bestemmelser er fortsat i kraft og gyldige. 

Artikel 17 – Afkald på rettigheder 

Det forhold, at den ene Part ikke vil udnytte den anden Parts fejl eller på noget tidspunkt forsømmer at håndhæve nogen af ​​de forpligtelser, der er nævnt i bestemmelserne heri, skal ikke fortolkes som om Parten for al fremtid har givet afkald på denne parts rettigheder. 

Artikel 18- Ansvar 

Vi er ansvarlige for personskade eller død forårsaget af uagtsomhed fra vores side eller fra vores medarbejdere eller agenter. Vi er under ingen omstændigheder ansvarlige for indirekte tab, der er forårsaget hovedtabet eller -skaden. 

Vores maksimale ansvar over for dig for tab eller skade, der opstår som følge af eller i forbindelse med din ordre på Siden er begrænset til det samlede beløb for din ordre. 

Artikel 19 – Lovvalg. Tvister, Krav og ADR 

Disse Vilkår og betingelser reguleres og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. Bemærk, at forbrugere har særlige rettigheder i henhold til obligatoriske forbrugerlove og -bestemmelser. Virksomheden har ikke til hensigt at begrænse eller ændre disse rettigheder med disse Vilkår og betingelser 

Enhver tvist vil primært forsøges løst ved aftale mellem os. Hvis vi ikke er i stand til at nå til enighed om en aftalemæssig løsning, behandles tvisten ved danske domstole og i henhold til dansk lov 

Hvis du gerne vil tale med en anden om produkter, du har bestilt hos os, bedes du overveje oplysningerne om 'Alternativ Konfliktløsning og Forbrugerklagenævnet som beskrevet nedenfor. 

 1. Alternativ Konfliktløsning (“ADR”) 

ADR er en proces, hvor et uafhængigt organ overvejer de faktiske omstændigheder i en tvist og søger at løse den uden for domstolssystemet. Den Europæiske Union har oprettet sin egen ADR-platform, som findes på http://ec.europa.eu/odr. I Danmark er det uafhængige konfliktløsningsorgan Det Danske Center for Konfliktløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. 

 1. Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet 

Du kan også kontakte Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få prøvet tvisten via klageportalenVi deltager i tvistbilæggelsesprocessen. Yderligere information kan læses her   

 Artikel 20 – Diverse 

Mangel eller forsømmelse fra en af ​​Parterne på til enhver tid at håndhæve nogen af ​​bestemmelserne heri skal ikke fortolkes eller betragtes som et afkald på denne Parts rettigheder i henhold til Aftalen eller på nogen måde påvirke gyldigheden af ​​hele eller dele af denne Aftale eller præjudicere denne parts ret til efterfølgende at foretage handling. 

Det sprog, der bruges i dokumentation og i kontakterne mellem os og dig er dansk.