INFORMATION OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER I LIBRESSES KUNDEKLUB

1. Indledning

Vi er glade for, at du vil være medlem af Club Libresse!

Her kan du læse mere om, hvilke personoplysninger vi behandler om dig, når du bliver medlem af Club Libresse ("Kundeklub(ben)"), hvorfor vi gør det, og hvilke rettigheder du har. Essity Denmark, CVR-nr. DK20638613, Gydevang 33, 3450 Allerød ("vi", "Essity") er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger som beskrevet i denne informationstekst om Kundeklubben og er ansvarlig for at sikre, at behandlingen sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Essitys overordnede privatlivspolitik kan ses her.

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af personoplysninger, bedes du kontakte os ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger:

Essity Aktiebolag (publ.)

Compliance & Ethics Team

P.O. Box 200, SE-101 23 Stockholm, Sverige

dataprivacy@essity.com

2. Hvis personoplysninger behandler vi, og hvor får vi dine personoplysninger fra?

Vi behandler personoplysninger om dig, der er eller bliver medlem af Kundeklubben.

Vi får dine personoplysninger fra dig. Når du bliver medlem, beder vi dig om visse personoplysninger.

På baggrund af analyser af medlemsdata får du som medlem forskellige tilbud og rabatter baseret på fx købshistorik, angivne præferencer, alder, bopæl, markedsundersøgelser og oplysninger om, hvordan du agerer, når du besøger vores hjemmesider, andre tjenester i digitale kanaler og sociale medier. For at kunne give personlige tilbud, fordele og kommunikation udføres analysen på individniveau. Dette omfatter personaliseret indhold i funktioner, du bruger, og kommunikation, du modtager, fx produktanbefalinger, forslag til ønskelister, mulighed for at gemme din indkøbskurv, mulighed for at gemme din valgte leveringsmetode for at gøre fremtidige køb lettere eller minde dig om glemte eller efterladte indkøbskurve eller andre lignende handlinger, der gør din brug og oplevelse af vores tjenester så god og smidig som muligt.

2.1. Hvorfor og hvordan behandler vi dine personoplysninger i forbindelse med Kundeklubben?

Formål

Personpersonoplysninger

Juridisk grundlag

Lagringstid

For at kunne registrere dig som medlem og administrere dit medlemskab. 

E-mailadresse

Fødselsdato 

Opfyldelse af en aftale (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b)).

Mens du er medlem

For at kunne levere en personlig oplevelse af Kundeklubben og Essitys andre tjenester.

E-mailadresse

Fødselsdato

Købshistorik

Personoplysninger baseret på din brug af vores tjenester, som indsamles via cookies ("adfærdsdata")

Andre oplysninger, hvis du har givet yderligere oplysninger, fx

Navn

Mobilnummer

Postnummer

Svar på markedsundersøgelser

Udtrykte præferencer

Berettiget interesse (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) – vores berettigede interesse i at tilpasse indholdet i Kundeklubben og Essitys andre tjenester baseret på medlemmets præferencer)

Samtykke, artikel 6, stk. 1, litra a), til brug af dine adfærdsdata. 

Mens du er medlem

For at kunne tilbyde dig som medlem personlige fordele samt tilbud og rabatkoder via e-mail, sms og vores hjemmeside, der vedrører Kundeklubben eller Essitys andre tjenester.

 

 

E-mailadresse

Fødselsdato

Købshistorik

Personoplysninger baseret på din brug af vores tjenester, som indsamles via cookies ("adfærdsdata")

Andre oplysninger, hvis du har givet yderligere oplysninger, fx

Navn

Mobilnummer

Postnummer

Svar på markedsundersøgelser

Udtrykte præferencer

Berettiget interesse (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) – vores berettigede interesse i at tilbyde vores medlemmer personlige fordele og tilbud)

Samtykke – vi sender kun information om fordele og tilbud som elektroniske meddelelser, fx e-mails og SMS, til dig, hvis du har givet samtykke til dette i overensstemmelse med markedsføringsloven.

Mens du er medlem

For at sende nyhedsbreve, der er relevante for dig.

E-mailadresse

Postnummer

Fødselsdato

 

Samtykke (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a) – vi beder om dit samtykke til at sende nyhedsbreve til dig, som vi antager er relevante for dig. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Mens du abonnerer på nyhedsbrevet

For at kunne evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer.

Alle personoplysninger, der samles ind på aggregeret niveau

Berettiget interesse (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f) – vores berettigede interesse i at evaluere, udvikle og forbedre vores tjenester, produkter og systemer, fx at evaluere, hvilket indhold der er mest relevant for vores medlemmer.

Mens du er medlem, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage

For at markedsføre Essitys produkter på tredjepartsplatforme, herunder sociale medier, og tilpasse vores markedsføring, så du får personlige tilbud og undgår irrelevante annoncer.

Alle personoplysninger, der samles ind

Samtykke (GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a)) – vi beder om dit samtykke til at markedsføre vores produkter på tredjepartsplatforme. Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Afhængigt af platformen, fra 180 til 540 dage

 

3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?

Vi deler dine personoplysninger med vores leverandører og samarbejdspartnere, fx:

 • IT-leverandører: virksomheder, der står for den nødvendige drift, teknisk support og vedligeholdelse af vores IT-løsninger.
 • Markedsføring: virksomheder, der hjælper os med distribuering af markedsføring, administrering af vores sociale medier og andre digitale kanaler samt reklamebureauer.
 • Tredjepartsplatforme til digital markedsføring: udbydere af annoncering på sociale medier, fx Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Pinterest og YouTube samt udbydere af onlineannoncering som Google Ads og Google Marketing Platform.
 • Transport- og logistikvirksomheder: udbydere af tjenester, der er nødvendige for at levere vores produkter til dig.

4. Hvor behandles dine oplysninger?

Vi bestræber os altid på, at dine personoplysninger behandles inden for EU/EØS, og al vores datalagring sker inden for EU/EØS. I visse situationer kan vi dog være nødt til at overføre dine personoplysninger til samarbejdspartnere eller tjenesteudbydere, der befinder sig uden for EU/EØS (tredjelande). De tredjelande, som vi overfører dine personoplysninger til, er Storbritannien.

Uanset hvor dine personoplysninger behandles, træffer vi alle rimelige kontraktlige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at beskyttelsesniveauet svarer til det, der gælder i EU/EØS. Vi sørger altid for, at der er en overførselsmekanisme på plads, hvis overførslen ikke er omfattet af Europa-Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelse, og da bruger vi Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser, som du kan se her. Vi træffer også yderligere tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, når dette er nødvendigt, såsom kryptering og pseudonymisering.

5. Skal du give dine personoplysninger til os?

For at vi kan registrere dig som medlem, er du nødt til at oplyse os om din e-mailadresse og alder. Vi spørger om din alder for at sikre, at vi overholder de gældende regler om markedsføring til unge.

Du har også mulighed for at give os yderligere personoplysninger, fx dit for- og efternavn, mobiltelefonnummer eller postnummer. Det er ikke obligatorisk at give disse yderligere oplysninger for at blive medlem af Kundeklubben. Disse oplysninger behandles for at kunne tilbyde dig så relevante tilbud og fordele som muligt. 

6. Dine rettigheder

Du har visse rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte os, se vores kontaktoplysningerne i afsnit 1 ovenfor.

Vi vender tilbage til dig hurtigst muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din anmodning. Hvis vi ikke kan besvare din henvendelse eller har brug for mere tid, forklarer vi hvorfor.

6.1. Ret til indsigt (såkaldt registerudskrift)

Du har ret til at vide, om vi behandler personoplysninger om dig eller ej. Hvis vi gør det, har du også ret til at blive informeret om, hvilke personoplysninger vi behandler, og hvordan vi behandler dem. Du har også ret til at modtage en kopi af de personoplysninger, vi behandler om dig.

Hvis du er interesseret i visse specifikke oplysninger, bedes du angive dette i din anmodning. Du kan for eksempel specificere, om du er interesseret i en bestemt type oplysninger, eller om du vil have information om oplysninger fra en bestemt tidsperiode.

6.2. Ret til berigtigelse

Hvis nogle af de personoplysninger, vi behandler om dig, er forkerte, har du ret til at få dem rettet. Du har også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger med yderligere information, der er nødvendig for, at oplysningerne er korrekte. Når vi har rettet dine personoplysninger eller suppleret dem med ny information, informerer vi dem, vi har videregivet dine oplysninger til, om de opdaterede oplysninger, medmindre dette ikke er muligt eller for besværligt. Hvis du anmoder om det, fortæller vi dig også, hvem vi har videregivet dine oplysninger til. Hvis du anmoder om berigtigelse, har du også ret til at anmode om, at vi begrænser vores behandling af dine oplysninger, mens vi undersøger sagen.

6.3. Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Du har i nogle tilfælde ret til at anmode om, at vi sletter de personoplysninger, vi har registreret om dig. Hvis vi sletter dine oplysninger, efter at du har anmodet om det, informerer vi også dem, som vi har videregivet oplysningerne til, om sletningen, medmindre dette ikke er muligt eller for besværligt. Hvis du anmoder om det, fortæller vi dig også, hvem vi har videregivet dine oplysninger til.

Du har generelt ret til at få dine oplysninger slettet, hvis:

 • Oplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet
 • Vi behandler dine oplysninger baseret på dit samtykke, og du trækker dit samtykke tilbage
 • Oplysningerne bruges til direkte markedsføring, og du gør indsigelse mod vores behandling
 • Du gør indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger baseret på vores legitime interesse, og vi kan ikke påvise, at vores grunde til behandling opvejer dine interesser
 • Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt eller
 • Vi er juridisk forpligtede til at slette personoplysningerne.

6.4. Ret  til begrænsning af behandling

Begrænsning betyder, at oplysningerne markeres, så de i fremtiden kun kan behandles i forbindelse med visse begrænsede formål. Ret til begrænsning gælder:

 • Når du mener, at oplysningerne er forkerte, og du har anmodet om en rettelse. Da kan du også anmode om, at behandlingen begrænses, mens vi undersøger, om oplysningerne er korrekte eller ej
 • Hvis behandlingen er ulovlig, og du ikke ønsker, at oplysningerne skal slettes
 • Når vi ikke længere har brug for at behandle oplysningerne til de formål, vi indsamlede dem til, men du har brug for dem til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav
 • Hvis du har gjort indsigelse mod behandling baseret på vores legitime interesse. Da kan du anmode om, at vi begrænser behandlingen, mens vi undersøger, om vores interesse i at behandle dine oplysninger vejer tungere end dine interesser.

Selv om du har anmodet om, at vi begrænser behandlingen, har vi ret til at bruge oplysningerne til lagring, hvis vi har fået dit samtykke til behandlingen, til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav eller til at beskytte nogens rettigheder. Vi må også behandle oplysningerne af hensyn til vigtige offentlige interesser. Når begrænsningen ophører, informerer vi dig om det.

Hvis vi begrænser behandlingen af dine oplysninger, informerer vi også dem, som vi har videregivet oplysningerne til, medmindre dette ikke er muligt eller for besværligt. Hvis du anmoder om det, fortæller vi dig også, hvem vi har videregivet dine oplysninger til.

6.5. Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse. Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, vurderer vi på baggrund af din særlige situation, om vores interesse i at behandle oplysningerne opvejer din interesse i ikke at få oplysningerne behandlet til det pågældende formål. Hvis vi ikke kan påvise tvingende legitime grunde, der vejer tungere end dine, stopper vi den behandling, du gør indsigelse mod – forudsat at vi ikke har brug for at behandle oplysningerne for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav. Kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan vi har afvejet dine interesser mod vores.

Du har altid ret til at gøre indsigelse mod og afmelde direkte markedsføring. Da har vi ikke længere ret til at behandle dine personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, har du også ret til at anmode om begrænsning, mens vi undersøger sagen, læs mere under afsnit 6.4 ovenfor.

6.6. Ret til dataportabilitet

Dataportabilitet betyder, at du har ret til at modtage de oplysninger, vi har indsamlet om dig, fra dig, i et struktureret, offentligt tilgængeligt og maskinlæsbart format, og at du har ret til at overføre oplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til dataportabilitet gælder kun:

 • For oplysninger indsamlet fra dig, om dig
 • Hvis brugen er baseret på dit samtykke eller for at opfylde en aftale med dig og
 • Behandlingen er automatiseret.

6.7. Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse

Vores behandling af dine personoplysninger indebærer ikke, at vi træffer beslutninger, der er baseret på en automatiseret afgørelse.

6.8. Ret til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage, du har givet til en bestemt behandling baseret på det juridiske grundlag for samtykke. En tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af vores behandling, inden samtykket blev trukket tilbage.

6.9. Ret til at indgive en klage

Kontakt os, hvis du er utilfreds med, hvordan vi behandler dine personoplysninger, så kan vi i fællesskab prøve at løse problemet, se vores kontaktoplysninger i afsnit 1 ovenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Datatilsynet er den danske tilsynsmyndighed, der fører tilsyn med vores brug af dine personoplysninger. Du har også ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder, eller i det land, hvor du mener, at der er sket en overtrædelse af databeskyttelsesreglerne.

7. Ændring af denne informationstekst

Vi forbeholder os ret til løbende at ændre og opdatere denne informationstekst. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi tydeligt informere dig om dette på en passende måde.

Informationsteksten blev sidst opdateret den 4/7 2024.