Bæredygtighed

Vores tilgang til bæredygtighed

Læs hvordan vi skaber bæredygtige menstruationsprodukter og fremmer positive forandringer i verden - fra brug af skånsomt dyrkede materialer til nedbrydning af tabuer.

Klimaforandringer er et af verdens største problemer i vore dage, og Essity, virksomheden som fremstiller intimawear by Libresse™ menstruationstrusser, har forpligtet sig til at finde socialt og miljømæssigt forsvarlige løsninger, og til at producere sikre produkter.

Alle Libresse-menstruationsprodukter gennemgår omfattende sikkerhedsvurderinger og løbende tests i samarbejde med eksterne certificerede institutter. Vi har valgt materialer med funktioner, der er godkendt i henhold til gældende love (REACH, biocidforordningen) og som opfylder OEKO-TEX Standard 100 klasse 2 for at sikre en sikker produkt for vores kunder. Alle materialer, som vores produkter er lavet af, er blevet vurderet i henhold til vores omfattende procedurer og i overensstemmelse med de højeste sikkerhedsstandarder for at garantere, at kun sikre materialer og ingredienser anvendes, og at produktet opfylder gældende lovgivningsmæssige regler på området med god margen.

Vores indsats handler dog ikke kun om menstruationsprodukter, men også om at nedbryde tabuer omkring V-zonen (vi kalder vagina, vulva og den forreste del af underlivet for V-zonen). Vores mål er at gøre kvinder+ selvsikre og trygge i forhold til deres sociale og intime liv, både før, under og efter menstruation. Dette gør vi ved at udfordre eksisterende stigmaer og tabuer for derigennem at skabe samfundsmæssige og kulturelle forandringer. Ved at opfordre til åbne og ærlige diskussioner, skaber vi et sikkert og imødekommende rum, hvor alle kan har en stemme og kan blive klogere på V-zonen. 

Nysgerrig på, hvordan vi gør en forskel? Her kan du læse om vores indsats for at opnå vores bæredygtighedsmål.  

Materialerne i vores produkter

Ansvarlig produktion er vigtig for os, og vi søger altid måder at reducere miljøpåvirkningen fra nye produkter vha. gennemtænkt design og de rigtige materialer. Vi har altid lagt vægt på at tage hensyn til miljøet, og det vil vi fortsat stræbe efter.

Reducering af vores udledning af drivhusgasser

Som en del af LCA’s vurdering* har vi også kigget på vores indvirkning på klimaforandring, eller med andre ord udledningen af drivhusgasser i atmosfæren fra vores produkter – gennem hele et produkts livscyklus. Vi har gjort en stor indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser fra vores produkter.

Indvirkningen af intimawear by Libresse™

intimawear by Libresse™, vores genanvendelige menstruationstrusser, kan bruges igen og igen efter vask, og de giver forbrugerne et bæredygtigt valg. 

Vi har sammenlignet vaskbare menstruationstrusser med aktuelle produkter: et par genanvendelige menstruationstrusser sammenlignet med brugen af et par almindelige trusser lavet af bomuld (50%) eller nylon (50%) kombineret med 50 Libresse ultra bind og 50 Libresse Ultra Goodnight bind, hvor alle trusser vaskes 50 gange. 

Når vi sammenlignede dem i løbet af den samme tidsperiode, var intimawear by Libresse™ ansvarlig for …

  • 62 % mindre miljøpåvirkning** 
  • 82 % mindre affald** 

Vi er også stolte af mange andre ting, som vi gør. Vi tænker på planeten og de mennesker, der bor på den, og nedenfor kan du se nogle af de måder, vi gør en forskel.

Bæredygtighed og mennesker: Sådan skaber vi en positiv social virkning

Hos Libresse mener vi, at sundhed og velvære også er en del af en bæredygtig tilværelse. Derfor arbejder vi utrætteligt på at skabe åbenhed og samtale omkring underliv og menstruation, inklusive de forandringer der sker i vores kroppe under pubertet, graviditet, overgangsalder og alt derimellem.  

I hele vores virke arbejder vi aktivt på at fjerne negative følelser som usikkerhed, skam og ubehag, der begrænser og holder kvinder+ tilbage - så du kan leve lige det liv du vil. Frygtløst.  

Vil du gerne vide mere? Så læs historien bag intimawear by LibresseTM menstruationstrusserne. Eller dyk ned i det komplette sortiment, nu du alligevel er i gang. 

Forbedring af viden

Vi forsøger altid at oplyse kvinder om menstruation og de forandringer, der sker i kroppen i løbet af puberteten, graviditet, overgangsalder og alting ind imellem. Jo mere kvinder ved om flowet og de væsker, der er helt naturlige for kroppen, jo bedre. Jo mere vi lytter, jo mere ved vi, og jo bedre kan vi hjælpe hinanden.

Hvis du ønsker at vide mere om de tabuer, som vi arbejder på at nedbryde, eller mere information om menstruation, vulvaer og vaginaer, har vi masser af information på Libresse hjemmeside. Eller hvis du ønsker at lære mere om genanvendelige løsninger som intimawear by Libresse™, kan du udforske vores artikler om, hvordan vores menstruationstrusser er designet med henblik på dig, og hvordan du vasker og passer på dine menstruationstrusser.

Forbrug af ressourcer og energi og udsendelse af produkter og udledninger i luften og vandet beregnes for hver aktivitet i deres levetid. LCA er den eneste metode, der giver et komplet billede af et produkts miljøprofil, med detaljeret information om, hvor i processen hvilken indvirkning forekommer. Det betyder, at man kan identificere områder, hvor der er mulighed for forbedringer i livscyklussen. 

Hvilken OEKO-TEX standard henviser I til?

Tøjet er certificeret i henhold til OEKO-TEX standard 100, licensnummer 12.HSL.09587 

* En LCA giver en komplet miljøindvirkning for et produkt for de forskellige stadier i livscyklussen samt processerne i disse stadier. At se hvilke indvirkninger og hvor meget hjælper Essity med at træffe de bedste miljømæssige valg, vælge leverandører, der har miljøvenlige materialer og/eller energi, påvirke innovationer og produktudvikling på en bæredygtig måde, forbedre logistikkæden. Det er desuden en troværdig måde, verificeret af tredjepart, til at beregne den miljømæssige indvirkning baseret på ISO-standarderne 14040/44 for LCA, ISO-standarden 14067 for udledning af drivhusgasser samt specifikke kategoriregler for absorberende produkter eller servietter.

** Disse tal er baseret på livscyklusvurderinger gennemgået af en tredjepart. Livscyklusvurderinger (LCA) kigger på et produkts miljøprofil, dvs. et produkts potentielle miljøindvirkning igennem hele dets livscyklus fra indkøb af råmateriale gennem produktion, brug og bortskaffelse.

 

Læs mere